COVID-19 and the overall influence that goes with it, sends people in a new direction; a new path of independence and innovation. Help us to donate GROEI seeds to our communities who can use them to their advantage.

Scroll down and learn more about this project and how you can become part of it.

HOW CAN YOU HELP?

RECEIVE

Send an email to spg@kaapkerk.co.za or braam@kaapkerk.co.za and we'll send you all the details on how you can become part of this project.

DONATE

Make a direct transfer. Hope and Reconciliation Trust | Nedbank: 198765 | Account number: 1169975933

CONTACT US:

FOLLOW US:

SOCIAL MEDIA: Click on the below icons to go to our Facebook and Instagram pages. LIKE and FOLLOW these to stay up to date on all the progress.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

GROEI project - The Hope and Reconciliation Trust, Diaconia and the 'Groenspan' take hands towards sustainable living

A worldwide realisation of vegetable gardening in small gardens has been erupting. Furthermore, COVID-19 has now highlighted how important SUSTAINABLE food provision has become. The Hope and Reconciliation Trust, Diaconia and the 'Groenspan' (ecology) have recently taken hands to motivate and educate people in the whole economic spectrum to start their own vegetable garden at home, at church and at school.

Click here to read more about Diaconia: www.diaconia.co.za

How can you become part of the project?

1. You can purchase seeds, at a special price, from us. We received special prices and donations for this project.

2. You can apply to receive the seeds as a donation.

3. You can make a financial donation towards the project (contact us: spg@kaapkerk.co.za)

Which products are available?

We spread winter crops which grow easy in various amounts. There are Vegetable Garden Kits available at R250 each - 5 winter crops, 5 summer crops, information and fertilization.This can provide a family with vegetables for a whole year. We can also donate in some cases. To be a successful vegetable gardener, you will need the following:

1. Seeds

2. Water

3. Fertile ground

4. Passion and patience

We provide the seeds. Water is given in each season by our Father, but some of you may be blessed with a borehole, river or water tank. The fertile ground can be created by making a whole in the ground as big as a door and deep enough to deposit all organic kitchen waste. After a month, or more, this hole gets covered with ground and then you can sow your seeds.

Why is the GROEI project so important?

It brings us closer to God and teaches us how to live independently.

It brings us closer to the ground and teaches us that food does not really come from a supermarket.

It is green and sustainable.

It is healthy and keep people busy, even the elderly.

Hoop en Versoening Trust, Diaconia en Groenspan neem hande in die GROEI-projek

Daar is tans wêreldwyd ‘n nuwe bewuswording rondom die kweek van groente in kleiner tuine aan die groei. Covid-19 het verder kom onderstreep hoe belangrik VOLHOUBARE voedselvoorsiening is. Die Hoop en Versoening Trust, Diaconia en die Groenspan (ekologie) het onlangs rondom hierdie saak hande gevat en moedig mense oor die hele ekonomiese spektrum aan om tuine te begin by hul huise, kerke en skole.

KLIK HIER en lees meer oor Diaconia: www.diaconia.co.za

Hoe word jy deel van die projek?

 

1. Jy kan saad by ons aankoop teen ‘n swaar gesubsideerde prys. Ons kry dit teen spesiale pryse by leweransiers en het ook skenkings in die verband ontvang.

2. Of jy kan aansoek doen om `n skenking.

3. Of jy kan ‘n finansiële bydrae maak vir die projek (Kontak spg@kaapkerk.co.za)

Watter produkte is beskikbaar?

Ons versprei tans wintergewasse wat maklik groei in verskillende hoeveelhede (vir van so klein soos n deur tot 150m2). Ons het nou boksies beskikbaar teen R250 elk (5 wintergewasse 5 somergewasse , informasie en bemesting). Dit kan ‘n gesin die hele jaar van groente voorsien. Ons sou ook in die geval kon subsidieer en of skenk. Om ‘n suksesvolle groenteboer te wees het jy die volgende nodig

1. Saad

2. Water

3. Vrugbare grond

4. Passie en geduld

 

Die saad verskaf ons. Water word in seisoen deur die Vader verskaf, maar soms is jy ook gelukkig met ‘n boorgat, rivier of selfs n watertenk. Verstommend wat jy met laasgenoemde kan doen. Die vrugbare grond word verkry deur `n gat so groot soos ‘n deur in die grond te maak en dan al jou organiese kombuisafval daarin te gooi. Na ‘n maand of wat word dit met grond bedek en dan saai jy daarop. Dit werk soos ‘n bom. Organiese of anorganiese kunsmis ook ‘n moontlikheid.

 

Hoekom is die projek so belangrik?

Dit bring ons nader aan God en leer ons afhanklikheid van Hom.

Dit bring ons nader aan die grond. Dit leer ons dat kos eintlik nie uit ‘n supermark kom nie.

Dit is groen en volhoubaar.

Dit is gesond en hou mense sinvol besig. Ook bejaardes.